poniedziałek, 16 maja 2016

Cytaty, które uwielbiam #7

Cześć kochani! 
Mam okropny dzień... za dużo rzeczy mi się zwaliło na głowę, a za mało czasu na czytanie! :/ 
Dzisiaj cytaty! Tematyka: miłość z nutką naukowego podejścia pod sprawę i Kubusiem! *-* 
Myślicie, że nic Was nie zaskoczy?! BZDURA! 
Połączenie Gałczyńskiego i Sapkowskiego w Cytatach... Zapraszam! <3

''Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał.''
~Stefan Żeromski
 ''Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń.''
~Oscar Wilde
 ''Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trze­ciego papierosa.''
~Mian Mian
''-Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
-Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje.''
~Alan Alexander Milne (''Kubuś Puchatek'')
''O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słod­ka i ma kształt. Spróbuj zde­finiować kształt gruszki.''
~Andrzej Sapkowski
''Kochać jest łat­wo. To, można po­wie­dzieć, jak z sa­mocho­dem: wys­tar­czy włączyć sil­nik, do­dać ga­zu i wyz­naczyć so­bie cel podróży. Ale być kochaną to tak jak prze­jażdżka z kimś in­nym, je­go sa­mocho­dem. Na­wet, jeśli uważasz te­go ko­goś za dob­re­go kierowcę, zaw­sze po­zos­ta­je ten pod­skórny strach, że może się po­mylić, a wte­dy w ułam­ku se­kun­dy wys­trze­licie obo­je przez przed­nią szybę na spot­ka­nie śmier­ci. Być kochaną może oz­naczać naj­większy koszmar. Bo miłość to re­zyg­nacja z pa­nowa­nia nad włas­nym lo­sem. A co się sta­nie, jeśli w połowie dro­gi pos­ta­nowisz zawrócić al­bo skręcić w bok, a nie masz na to ja­ko pa­sażer żad­ne­go wpływu?''
~Jonathan Carroll (''Kości księżyca'')
 ''Praw­dzi­wa miłość zaczy­na się tam, gdzie nicze­go już w za­mian nie oczekuje.''
~Antoine de Saint-Exupery
 ''-Puchatku?
-Tak Prosiaczku?
-Nic, tylko chciałem się upewnić, że jesteś.''

~Alan Alexander Milne (''Kubuś Puchatek'')
''Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.'' 
~Konstanty Ildefons Gałczyński
 ''Wiesz, Prosiaczku… miłość jest wtedy… kiedy kogoś lubimy… za bardzo.''
~Alan Alexander Milne (''Kubuś Puchatek'')
 Niestety muszę już się z Wami żegnać. 
Pożegnanie z moimi czytelnikami to jak przerwanie podwieczorku w Krainie Czarów! :///
Już niedługo recenzja, emocjonalna recenzja... Zapraszam! 
''I niech los zawsze Wam sprzyja''! 
Uściski i całusy, 
StormWind 
Wykonała Ronnie